Ngô Minh Tâm

Thông báo thay đổi nhân sự
Ban biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống thông báo: Tạp chí đã chính thức chấm dứt hợp đồng lao động với Phóng viên Ngô Minh Tâm trực thuộc Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ.