Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023
Sáng nay, ngày 6/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023.