nguồn cung lương thực

Nguồn cung lương thực ở Châu Phi bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu
Châu Phi đang phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu và sự ấm lên toàn cầu, đe dọa phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề nguồn cung lương thực.