nguồn lực đất đai

Luật đất đai 2024: Chìa khóa khơi thông nguồn lực đất đai
Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau 4 lần thảo luận. Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua đáp ứng kịp thời yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, tạo hành lang pháp lý ổn định để khơi thông nguồn lực đất đai.