nguyên nhân ngao chết

Bến Tre: Xuất hiện tình trạng nghêu nuôi chết rải rác
Những ngày gần đây, nghêu nuôi ở các hợp tác xã thủy sản trên địa bàn huyện Bình Đại và Ba Tri, Bến Tre có hiện tượng chết rải rác, gây thiệt hại không nhỏ cho các hợp tác xã.