Nguyễn Văn Trung

Đồng Tháp: Liên tục sạt lở khu vực bờ kênh Cần Lố
Khu vực bờ kênh Cần Lố (đoạn gần Đình thần Trà Bông, thuộc xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vừa tiếp tục xảy ra sạt lở có chiều dài 40m, ăn sâu vào đất liền từ 3 - 5m.