nhà khoa học nữ

Nhà khoa học nữ tâm huyết với môi trường, mong muốn cống hiến nhiều hơn cho Thủ đô
Đã bước sang tuổi 80, nhưng PGS.TS Bùi Thị An vẫn hăng say với công việc, những dự án, đề tài khoa học, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; góp phần phát triển Thủ đô Hà Nội - nơi bà được học tập, trưởng thành.