Nhật ký thời chiến

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Thư, Nhật ký thời chiến”
Không thể bỏ lỡ triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng vươn cao”