Nhiều mây

Dự báo thời tiết ngày 28/01/2023
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.