nhóm hàng xuất khẩu

[Infographics] Năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục mới 48,6 tỷ USD
Moitruong.net.vn – Theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản cả năm 2021 đạt kết quả cao kỷ lục 48,6 tỷ USD. 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó 6 nhóm hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD.