nhựa cây đỏ tươi

Nu Hương - Loại cây trăm năm chỉ cao một tấc
Thơm nhẹ nhàng và sở hữu dòng nhựa đỏ tươi, sinh trưởng trong mọi điều kiện thời tiết và sản phẩm làm ra không bao giờ bị mối mọt nhưng để có được những sản phẩm làm từ cây gỗ Hương phải mất hàng trăm năm bởi theo tương truyền trăm năm cây gỗ hương mới cao một tấc.