nickel

Giá năng lượng và các mặt hàng kim loại sẽ tiếp tục giảm trong năm 2020
Moitruong.net.vn – Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, giá các mặt hàng năng lượng và kim loại sẽ tiếp tục giảm xuống trong năm 2020 do suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.