ninh binh

Động đất 3,4 richter tại Ninh Bình, người dân cảm nhận rõ rung chấn
Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.196N-105.778E, ở độ sâu tiêu chấn khoảng 17km với độ lớn 3.4 độ richter.