nông sản ùn ứ

Ùn ứ nông sản tại Lạng Sơn
Moitruong.net.vn – Trên quốc lộ 1A từ thành phố Lạng Sơn đến khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), Tân Thanh (huyện Văn Lãng), từ ngày 11/12 đến nay xuất hiện từng đoàn xe container đỗ dọc dài ùn ứ chưa thể thông quan.