nước thải Yên Xá

Hà Nội: Đề nghị thanh tra dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá hơn 16.000 tỷ đồng
Được khởi công từ tháng 10/2016, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) dự kiến được bàn giao vào quý 2 năm 2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Để đáp ứng tiến độ, chủ đầu tư đã đề nghị Thanh tra TP.Hà Nội vào cuộc thanh tra Dự án này.