ô nhiễm carbon

COP28 đạt được thỏa thuận về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
Thỏa thuận khí hậu Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước chuyển tiếp khỏi dầu, khí đốt, than, đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ nhiên liệu hóa thạch bị nêu trực diện tại COP28.