ô nhiễm sông Dinh và suối Giao Kèo

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khảo sát nguyên nhân gây ô nhiễm sông Dinh và suối Giao Kèo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng chuyên gia Viện Môi trường và Tài nguyên đã tiến hành khảo sát, kiểm tra hoạt động xả thải toàn tuyến sông Dinh và suối Giao Kèo tìm nguyên nhân ô nhiễm.