Ông Pallab Sengupta tân Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới

Hội đồng Hòa bình thế giới bầu Ban chấp hành mới
Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, chiều qua ngày 24/11, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 40 thành viên. Ủy ban Hòa bình Việt Nam đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương.