phá dỡ nhà chung cư

Bốn điểm nghẽn cần tháo gỡ khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Cơ quan thẩm tra là Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, một trong những vướng mắc lớn hiện nay cần phải khắc phục khi sửa đổi Luật Nhà ở là tình trạng khó khăn trong phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, đã bị xuống cấp, hư hỏng. Tuy nhiên các quy định của dự thảo luật về vấn đề này, theo Ủy ban Pháp luật, cần phải tháo gỡ được 4 điểm nghẽn.