phầm mềm cảnh báo

Australia sử dụng phần mềm cảnh báo nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2
Moitruong.net.vn – Australia sẽ đưa vào sử dụng một phần mềm điện thoại di động mới bằng cách sử dụng Bluetooth không dây có khả năng cảnh báo nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2.