phạm thị xuân

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức kết nạp hội viên mới
Sáng ngày 25/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tổ chức lễ kết nạp Hội viên tập thể cho Công ty TNHH Kiểm toán VACO.