phân công công việc

Bộ Thông tin và Truyền thông có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 2345/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.