Phan Trọng Lân

Nguy cơ lây lan bệnh đâu mùa khỉ ở Việt Nam khi có ca mắc đầu tiên
Chuyên gia nhận định bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan như COVID-19. Do COVID-19 có đường lây lan chính là hô hấp trên nên mức độ lây lan rất cao và dễ.Còn đối với bệnh đậu mùa khỉ, người bệnh phải tiếp xúc gần, cọ xát, da có trầy trợt và sang thương, quan hệ tình dục, tiếp xúc vật dụng của người nhiễm… từ đó dịch truyền cho người bệnh và gây bệnh.