phát phiếu đi chợ

Lên kế hoạch triển khai phát phiếu đi chợ trên toàn thành phố Hà Nội
Moitruong.net.vn – Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng giao ngành Công Thương nghiên cứu ban hành 1 mẫu phiếu đi chợ thống nhất áp dụng chung trên toàn thành phố.