phát triển kinh tế xã hội

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Chiều nay, ngày 09/01/2023, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu quan trọng, bế mạc Kỳ họp.