phát triển kinh tế-xã hội

Kinh tế tuần hoàn (Bài 5): Những định hướng trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam
Phát triển kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng của các quốc gia, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt. Chia sẻ về chính sách, pháp luật đối với kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, các chuyên gia cho rằng, cơ sở pháp lý để hiện thực hóa và thúc đẩy việc chuyển đổi kinh tế tuần hoàn vẫn còn một số vướng mắc.