phê duyệt quy hoạch điện VIII

Quy hoạch điện VIII: Đột phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 500/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).