phí bảo hiểm nông nghiệp

Hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ lên tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp
Moitruong.net.vn – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.