Philippines

Philippines: Gần 27.000 người bị ảnh hưởng bởi cơn bão đầu tiên trong năm
Khoảng 22.000 người đã phải sơ tán sau khi cơn bão đầu tiên trong năm gây mưa lớn và lũ lụt ở Philippines.