Phòng cảnh sát môi trường

Lâm Đồng: Công ty Môi trường xanh Friendly bị xử phạt 714 triệu đồng vì xả thải ra môi trường
Công ty Friendly bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính số tiền 714 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của nhà máy.