phong trào thanh thiếu nhi

34 tác phẩm đoạt giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 có 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 20 giải khuyến khích ở 2 loại hình báo in - báo điện tử và báo phát thanh - truyền hình.