phương án cách ly

[Infographics] Hà Nội điều chỉnh phương án cách ly các đối tượng tiếp xúc gần
Moitruong.net.vn – Từ ngày 17/11, thành phố Hà Nội điều chỉnh công tác cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (Fl) theo Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.