phường Phong Khê

Bắc Ninh tìm phương án giải quyết dứt điểm ô nhiễm tại Cụm công nghiệp Phú Lâm
Với hơn 25 cơ sở sản xuất giấy và 5 cơ sở sản xuất hơi thương phẩm, vì vậy để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp (CCN) Phú Lâm là phải thực hiện chuyển đổi thành khu đô thị.