quản lý thị trường

Bộ Công thương yêu cầu triển khai đợt cao điểm kiểm tra về giá cả và cung cầu hàng hóa
Bộ Công Thương yêu cầu tổng cục trưởng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý từ nay cho đến hết năm 2022.