quan trắc và phân tích môi trường

Quảng Nam: Công bố kết quả quan trắc và phân tích môi trường Nhà máy cồn Đại Tân
Moitruong.net.vn – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam vừa công bố kết quả phân tích mẫu nước thải, không khí khu vực nhà máy cồn Ethanol Đại Tân.