Quốc Hội

Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát của Quốc hội năm 2023
Sáng nay ngày 27/9 tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, kết nối trực tuyến với 49 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước.