quyết định kiểm tra

Thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tại Đồng Nai
Đoàn thanh tra của Bộ TN&MT sẽ thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trong cả năm 2022 tại UBND tỉnh Đồng Nai và hai địa phương là TP Biên Hòa, TP Long Khánh.