rạch Xuyên Tâm

Đề xuất đầu tư gần 10.000 tỷ đồng để cải tạo rạch Xuyên Tâm ở TP.HCM
Rạch Xuyên Tâm (TP.HCM)sẽ được nạo vét, cải tạo. Tổng mức đầu tư dự án hơn 9.600 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TPHCM, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028.