rút ngắn thời gian tiêm

TP Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19
Moitruong.net.vn – Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh rút ngắn thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại từ 6 tháng xuống còn 3 tháng dành cho người trên 18 tuổi.