sạt lở bờ biển

Kiên Giang: Trồng rừng phòng hộ  chống xâm thực, sạt lở bờ biển
Trước sự xâm thực của biển, ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đã đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, đồng thời gây bồi tạo bãi trồng lại rừng.