sạt lờ bờ biển

Quảng Bình phân bổ 100 tỷ đồng khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn
Ngày 3/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở cho Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.