Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội

Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9
Moitruong.net.vn – Ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 1/9/2020 và khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố Hà Nội vào ngày 5/9/2020.