Sở Xây dựng tham mưu

Quảng Bình: Xác định lại chi phí hạ tầng kỹ thuật trong việc định giá đất các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị
Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn số 1981/UBND-KT về việc xác định chi phí hạ tầng kỹ thuật trong việc xác định giá đất các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị.