Sông Cầu Đỏ

Sông Cầu Đỏ nhiễm mặn đỉnh điểm, Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt nhiều nơi
Moitruong.net.vn – Ngày 9/4, nguồn nước thô từ cửa nhà máy nước Cầu Đỏ nhiễm mặn đỉnh điểm đến 10.000 mg/lít, bằng 1/3 độ mặn của nước biển.