sông Hồng

Hà Nội: Xây đập tràn trên sông Hồng, lấy nước hồi sinh sông Tô Lịch
TP. Hà Nội dự kiến xây đập tràn trên sông Hồng để lấy nước tạo dòng chảy tự nhiên, phục hồi sông Nhuệ, sông Đáy và sông Tô Lịch. Đặc biệt, hạn chế hoặc tạm ngừng việc khai thác cát trên sông Hồng.