sông Hồng

Hà Nội sẽ có thêm 10 cầu vượt bắc qua sông Hồng
Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Thủ đô Hà Nội sẽ có thêm 10 cầu vượt bắc qua sông Hồng bên cạnh 7 cây cầu hiện có.