sông Ka Long

Trung Quốc dừng thông quan ở cầu phao sông Ka Long
Moitruong.net.vn – Cầu phao tạm km 3+4 trên sông Ka Long nối TP Móng Cái với TP Đông Hưng (Trung Quốc) tạm dừng thông quan sau 2 ngày hoạt động trở lại.