sông Ngàn sâu

Hà Tĩnh: Lũ trên sông Ngàn Sâu lên nhanh rốn lũ Vũ quang ngập sâu
Hiện nước sông Ngàn Sâu lên nhanh, các xã vùng hạ du Vũ Quang ngập sâu, một số tuyến đường, khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.