Sông Ngũ Huyện Khê

Bắc Ninh: Sông Ngũ Huyện Khê vẫn chưa hết ô nhiễm
Nhiều năm qua, sông Ngũ Huyện Khê đoạn chảy qua địa phận phường Phong Khê (TP Bắc Ninh) vẫn đang bị "bức tử" bởi rác thải từ các làng nghề sản xuất giấy. Mặc dù liên tục có ý kiến kiến nghị, phản ánh gửi tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng này nhưng kết quả vẫn chưa được như mong đợi.