T.S Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Tạp chí Môi trường và Cuộc sống bám sát thực tiễn, khẳng định bản sắc riêng
Moitruong.net.vn – Báo chí, truyền thông giữ một vai trò chủ lực với chức năng thông tin, giám sát và phản biện xã hội trước những hiện tượng có liên quan đến ô nhiễm môi trường. Cũng thông qua truyền thông mà người dân nâng cao ý thức của mình trong việc tham gia bảo vệ môi trường nhằm mục tiêu phát triển bền vững.