Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang

Tag: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế nguy hại

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế, cải thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.