Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội

Tag: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội

Hà Nội: 80% bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động trái phép dọc các tuyến sông

Hiện dọc các tuyến sông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có 188 bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) đang hoạt động; đặc biệt chỉ có 35 bãi tập kết hoạt động có phép và đúng phép còn lại 153 bãi hoạt động trái phép.

Hà Nội quản lý đê điều bằng công nghệ số

(Moitruong.net.vn) - Những năm qua, Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin...