Chi cục Kiểm lâm vùng IV (trực thuộc Cục Kiểm lâm Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Chi cục Kiểm lâm vùng IV (trực thuộc Cục Kiểm lâm

Tag: Chi cục Kiểm lâm vùng IV (trực thuộc Cục Kiểm lâm

Tây Nguyên: Nâng cao vai trò, trách nhiệm bảo vệ rừng

Nhiều cơ quan chức năng, nhà khoa học nêu thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giúp phát triển và bảo rừng hiệu quả, bền vững cho khu vực Tây Nguyên.